Kalėdų belaukiant

2019 26 lapkričio | Pastorės žodis

Visai netrukus prasidės nuostabus kalėdinis sezonas, kurio su jauduliu laukia kiekviena šeima, o ypač vaikai. Pastaruoju metu yra pastebėta, kad lietuviai Kalėdoms pradeda ruoštis vis anksčiau ir anksčiau, jog išvengtų prieššventinių stresų… Tai geras ženklas, kai žmogus geba reguliuoti savo aktyvų gyvenimo ritmą ir suderina jį su dvasiniu šios šventės ritmu.

Mums, krikščionims, Kalėdų laukimas prasideda gan anksti – tai Adventas, keturių sekmadienių laikotarpis prieš Kristaus gimimo šventę. Kiekvienas sekmadienis turi savo temą: laukimas, ramybė, viltis ir džiaugsmas. Su kiekviena savaite adventiniame vainike uždegame papildomai vieną žvakę – iš viso keturias iki Kalėdų. Jos padeda nukreipti širdis ir mintis vidinio dvasingumo kryptimi artėjant link svarbiausio kalėdinio įvykio – Kristaus gimimo ir atėjimo, kaip į tą Betliejaus tvartelyje, taip ir dabar žmogaus širdyje.

Tu mokysi Jo žmones pažinti išgelbėjimą per jų nuodėmių atleidimą ir širdingiausią mūsų Dievo gailestingumą, su kuriuo aplankė mus aušra iš aukštybių, kad apšviestų esančius tamsoje ir mirties šešėlyje, kad atkreiptų mūsų žingsnius į ramybės kelią. (Lk 1, 77-79)

LAUKIMAS (gruodžio 1 d.). Laukti, tai reiškia būti visada atviram Tam, kas ateis, ko pats negali padaryti, ar nukreipti, o gal ir numatyti, pagal savo valią, tik nujausti, kad Tas arba tai, kas ateis, bus gera. Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas, teisus ir Dievo baimingas vyras, kuris laukė Izraelio paguodos, ir Šventojo Dvasia buvo ant jo. (Lk 2, 25)

RAMYBĖ (gruodžio 8 d.). Žmogaus ramybė iš esmės priklauso nuo susitaikymo su Dievu. Tik atradus kelią pas Dievą, širdis apvaloma nuo nerimastingos, priešiškos ir klaidinančios prigimties. Įgijus ramybę su Dievu, pradedame statyti taikius ir ramius, pagrįstus atleidimu santykius su žmonėmis… Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms! (Lk 2, 14)

VILTIS (gruodžio 15 d.). Viltis viliasi, kad išsipildys Dievo valia – tai, ko mes tikimės. Ką Jis pasakė, būtinai išpildys. Marijos gyvenimas yra to pavyzdys. Dievo angelas aplankė mergelę Mariją ir paskelbė Dievo žinią, kad ji pagimdys Sūnų, kurį pavadins Jėzumi, Jis bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi. Laiminga patikėjusi, nes išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta. (Lk 1, 45)

DŽIAUGSMAS (gruodžio 22 d.). Džiaugsmas yra neatsiejamas nuo Kalėdų, nes beveik prieš 2020 metų įvyko tai, kas buvo pažadėta. Seniai Senojo Testamento pranašų išpranašautas Gelbėtojas Kristus atėjo ir atnešė žmonėms išlaisvinimą nuo nuodėmės. Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus. (Lk 2, 10, 11)

Tad laukime Kalėdų su ramybe, viltimi ir džiaugsmu, kad savo buvimą Jėzus vėl ir vėl apreikštų mūsų širdims!

[gs-fb-comments]