Sekminių šventės dvasinė puota

2022 8 birželio | Įvykiai

SEKMINĖS – tai viena iš trijų didžiausių, džiaugsmingiausių krikščionių švenčių, kurią tikintieji gana plačiai mini visame pasaulyje, švenčia Šventosios Dvasios nužengimą, įprasmina Jos vaidmenį, patirtį, judesį asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime.

Šiais metais, birželio 5 d., jau šeštus metus iš eilės, Šiauliuose Sekmines džiugiai pažymėjo įvairių konfesijų ir tautų tikintieji, miesto bendruomenė ir svečiai.

Šiaulių ekumeninė grupė šį kartą šventės tema pasirinko apaštalo Pauliaus žodžius  – “TA PATI DVASIA, SKIRTINGOS DOVANOS“. Apaštalas pastebi pirmame laiške korintiečiams: “Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats Viešpats. Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame.” (1 Kor 12, 4-6) Naujojo Testamento ištraukoje pabrėžiamas skirtingų dovanų, tarnavimų, veiksmų vienas dieviškas šaltinis – ta pati Dvasia, tas pats Viešpats, tas pats Dievas. Kaip margaspalvės gėlės bei įvairios smilgos užauga iš tos pačios dirvos, taip skirtingos dvasingumo išraiškos, įvairios dovanos kyla iš vienos Dvasios, kad visi sudarytume, „vieną margą Dievo pievą po dangumi“.

Saulėtą birželio pirmojo sekmadienio popietę, kai minėjome ir Tėvo dieną, po bažnytinių pamaldų, bendruomenių žmonės ir svečiai rinkosi miesto centre į Savivaldybės skverelį – drauge švęsti Dvasios artumo šventės. Vyravo šviesi lengvumo, šeimyninio betarpiškumo, bičiuliško artumo atmosfera.  Susirenkančius pasitiko ryškiai, margaspalviai papuošta aikštė ir scena. Šventės simboliai – spalvotas balandis, pastelinių spalvų vėliavos, uždegta ugnis, ryškiai raudonas kilimas, beržų kolonos – visa tai subtiliai kalbėjo apie trečiojo dieviškos Trejybės asmens – Šventosios Dvasios veikimą, apie Jos dovanų įvairumą bažnyčiose, skirtingų konfesijų, tautų, brolių, sesių vienybę Kristuje, bendrą misiją. Šventės vizualizaciją, kuri suteikė aikštei kartu šventiško jaudulio ir jaukumo,  atliko menininkai Laima Beržinytė Gulbinienė ir Gediminas Beržinis – dukters bei tėčio meninis duetas.

Kitu ryškiu ir aktualiu šventės akcentu tapo Ukrainos tikinčiųjų dalyvavimas renginyje. Vykstant karui Ukrainoje, Lietuva ištiesė pagalbos ranką ir priglaudė ukrainiečius – karo pabėgėlius.  Nemažai ukrainiečių lanko krikščioniškas bendruomenes, tapo aktyvia jų dalimi. Todėl šventėje ne tik meldėmės už Ukrainą, bet buvome praturtinti Ukrainos tikinčiųjų tarnavimu drauge su Šiaulių bažnyčiomis. Šventė prasidėjo ir užsibaigė uždegančiu dviejų ukrainiečių sesučių Nastios ir Alisos iš Kremenchugo miesto, Poltavos srities, šokiu / flashmobu pagal brolių Sokolovų (SokolovBrothers) giesmę „Ja pоbeditel“ („Aš nugalėtojas“). Susirinkusieji nuoširdžiai palaikė šokį, kuriame skambėjo pergalės motyvas, džiugiai judėjo kartu šokio ritmu, mojavo Ukrainos ir kitomis margaspalvėmis vėliavomis. Mergaičių mama Tatjana Zipa, Kremenchugo miesto evangelinės bažnyčios „Blagaja Vest“ („Geroji žinia“) tarnautoja meldėsi už Ukrainą ir Lietuvą, po to atliko liaudies dainą, kuri jau tapo savotišku ukrainiečių ir europiečių Ukrainos palaikymo himnu, „Ой, у лузі червона калина“ („Oi, u luzi chervona kalyna“). Taip pat šventėje viešėjo Kijivo Mesijinių žydų bendruomenės atstovas Vlad Kulumbegov. Visi svečiai buvo pasipuošę ukrainiečių liaudies siuvinėtais marškinėliais „vyshyvanka“ ir nuoširdžiai dėkojo Lietuvai, tikintiesiems už visokeriopą palaikymą.

Renginio vedėjai Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis ir Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krikštaponienė pasidžiaugė, kad Šiauliai ekumeninėje dvasioje toliau tęsia Sekminių miesto tradiciją, atsiverdami Šventosios Dvasios pažinimui, veikimui. Jie pastebėjo, kad kasmet Sekminės atskleidžia aktualų, savitą šventės braižą. Šį kartą ryškiai nušvito Dvasios dovanų įvairumo ir pagalbos Ukrainai motyvas. Susirinkusius vedantieji kvietė šlovinti Dievą giesmėmis kartu atlikėjais, melstis drauge su dvasininkais, klausyti ir apmąstyti Rašto skaitinius bei stengtis geriau pažinti skirtingas Šventosios Dvasios dovanas, apie kurias kalba Šv. Raštas. Kai kurias iš jų įdomiai pristatė kiekvienas šventėje dalyvavęs bažnyčios ganytojas, bendruomenės atstovas.

Sekminėse dalyvavo, meldėsi ir pasisakė Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis, Veikliųjų žmonių bendrijos atstovas Valdemaras Griškevičius, Šiaulių evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčios vyresnysis Vladimiras Karpovas , Šiaulių Švenčiausios Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčios klebonas Gintaras Jonikas, Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vikaras Matas Kasparas, viešėjo Kijivo Mesijinių žydų bendruomenės tarnautojas Vlad Kulumbegov.

Kunigas Gintaras kalbėjo apie žinojimo / pažinimo dovaną, kuri būtina tiek bibliniame, tiek moksliniame pažinime. Brolis Valdemaras pasakojo, kaip išminties dovana veikia gyvenime, liudijant Dievo paslaptingumą kitiems.  Vyresnysis Vladimiras, remdamasis savo gyvenimo patirtimi, liudijo apie maldos ir išgydimo dovaną, kai meldėsi už savo mamą, kuriai buvo nustatyta onkologinė liga. Mesijinių žydų bendruomenės tarnautojas Vlad pasakojo apie dvasių skyrimo dovanos ypatumus, kuri itin svarbi sunkumų, suiručių metu, kuomet gausiai plinta melaginga informacija, kai svarbu atskirti tiesos dvasią nuo melo dvasios, intencijos, žodžių. Pastorė Anželika, kalbėdama apie gailestingumo dovaną, pabrėžė visų krizių metu gailestingumo gydančias savybes, kurios skirtos vidinėms ir išorinėms žmonių, visuomenės ir bendruomenės, kultūrų ir civilizacijų žaizdoms gydyti. Užbaigdamas visų pasisakymus, vyskupas Eugenijus kalbėjo apie Šventąją Dvasią, kuri būdama Tiesos, Meilės ir Paguodas Dvasia, veda žmones išganymo keliu.

Visos šventės metu giedojo giesmes skirtingos šlovinimo grupės: Šiaulių Veikliųjų žmonių bendrijos broliai Valdemaras ir Algimantas, Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ šlovinimo grupė (vad. Rūta Tumulienė), atlikėjas ir giesmių kūrėjas Svajūnas Cibulskij kartu su ekumenine muzikantų grupe (Žanu, Lauru, Vilma, Afgatu, Deividu).

Šventės siurprizu tapo renginio dalyvių meninė improvizacija. Menininkas Gediminas pakvietė visus dalyvavusius palikti savo potėpį, kaip iškalbingą vienybės, kūrybos ženklą, bendrame Sekminių paveiksle. Skambant giesmei „Esame Dvasioje viena“, kiekvienas ant tento, kuriame buvo pavaizduotas Sekminių balandis, įvairiomis spalvomis brėžė potėpį, piešė piešinėlį, taškė taškelius… Kiekvienoje paveikslo dalyje liko užfiksuotos Dvasios ir vienybės šventės pajautos detalės. Šis paveikslas, tikimės, ne kartą pasirodys ekumeniniuose renginiuose.

Dar ilgai džiaugiamės švente. Vaikai kreidelėmis piešė ant asfalto, suaugę gėrė arbatą, kavą, sklaidė dovanojamas knygeles, bendravo vieni su kitais po šviesiu, vakarėjančiu vasaros popietės dangumi.

Kiekvienas savo širdyje išsinešė iš šventės šviesios ir spalvingos atmosferos dalelę. Visi galėjo pasijusti apkabinti, pastebėti, pakalbinti, o taip pat pasotinti ir pagirdyti  Sekminių miesto dvasinių gėrybių puotoje.

Organizatoriai mielai kviečia toliau puoselėti Sekminių Dvasią ir prisidėti kuriant miesto šviesų, draugišką, dvasinį-socialinį gyvenimą!

Jei po šventės, norėtumėte pradėti lankytis kažkurioje iš Šiaulių bendruomenių, maloniai esate laukiami. Bažnyčių informacija yra lengvai prieinama Facebooko paskyrose ir pasiekiama bažnyčių interneto svetainėse.

Šventės globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Renginio organizatoriai: Šiaulių vyskupija, Šiaulių bažnyčia “Tiesos žodis”, Šiaulių veikliųjų žmonių bendrija, Šiaulių ekumeninė grupė

Pastorė Anželika

Nuotraukos Gintauto Tumulio

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]