Su mūsų Viešpaties Jėzaus gimtadieniu!

2023 24 gruodžio | Įvykiai, Pastorės žodis

Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo jėga apgaubs tave; todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. (Lk 1, 33)

Išganytojas gimė pasauliui Dvasios galios ir Marijos nuolankumo jungtyje. Panašus tikėjimo stebuklas įvyksta kiekvienam, kuris tiki. Kai nuolankiai atsiveriame Dievui, Dievo Sūnus gimsta mūsų širdyse Dvasios jėga. Dievo karalystė ateina ir į mūsų gyvenimą.

Su mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus gimtadieniu!

Ramių Kūčių, džiaugsmingų Kalėdų ir palaimintų Naujųjų 2024 Metų!

Nuoširdžiai,
pastorė Anželika kartu su šeima ❤️

Array