Su Sausio 13-ąja – Lietuvos Gynėjų diena. Naujai Lietuvai

2022 13 sausio | Įvykiai, Pastorės žodis

Savo istorijos atminimas skatina šviesų, tiesų ir viltingą žvilgsnį į ateitį. Praeitis daugiau siejasi su ateitimi, nei mes galime įsivaizduoti. „Kaip pasiklosi, taip išmiegos“, – byloja sena liaudies išmintis.

Galime iš praeities į ateitį perkelti klaidas, žaizdas ir nesėkmes, jei jas paminsime, jų nesuvoksime. Arba įvertinę pamokas ir laisvės kainą, vis su augančia viltimi žvelgti į Naują Lietuvą. Mūsų poetas Justinas Marcinkevičius pastebėjo, kad tauta pamirštanti praeitį, neturi bendros ateities.

Taip pat Šventajame Rašte dvasiniai mokytojai nedviprasmiškai ragina tautą atsiminti sunkesnius, lemtingus istorijos posūkius ir juos pažymėti atminties šventimu: Atsimink, kad ir pats buvai vergas Egipte ir iš ten tave išvedė Viešpats, tavo Dievas, galinga ranka. Todėl Jis tau įsako švęsti sabato (poilsio) dieną. (Įst 5, 15)

Todėl skatintina atminti esmines laisvė pamokas, kad toji Laisvė neužgestų, bet vis labiau liepsnotų, šviestų, klestėtų ir ateityje.

Aš atsimenu mūsų Laisvės kelią, vienybės laužus prie svarbiausių tautos objektų, žmonių maldas ir dvasinį prabudimą mūsų širdyse. Nepamirštamas, stiprus išgyvenimas.

Su sausio 13-ąją – visų mūsų Laisve!

***

Naujai Lietuvai

Nulenkta – atsitiesei
Parklupdyta – kėleisi.
Nekrisi, nenupulsi…
Pakilus, atsivėrusi.

Tu Naują giesmę giedi.
Tu Kitą šokį šoki.
Ištarus Naują žodį,
Tu Naują žmogų sukuri.

Tauta nepamiršta, bet mylima
Tu įvairi, Nauja, nepakartojama.
Maldų, darbų ir kūrinių
Apipinta, pripildyta ir apgaubta.

Nušvitusi – spindėsi
Pabudus – nemiegosi
Prabilus – netylėsi,
Pragydusi – giedosi…

2022.01.13
A.K. (ramios lankos)

 

Eltos nuotr.

[manual_related_posts]

[Fancy_Facebook_Comments]