Težydi laisvė širdyje

2022 11 kovo | Pastorės žodis

Kovo 11–oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, ir šešioliktoji Ukrainoje karo diena. Šiais metais, kaip niekada anksčiau, suvokiame daugiau nei trijų dešimtmečių Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės vertę.

Dar nespėjome pamiršti sovietinio režimo gniaužtų svorį, visokių suvaržymų naštą, kuri spaudė sąžinę, niekino laisvę, iškraipė tiesą, sėjo visokį įtarumą širdyse. Šiandien, mūsų Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės dieną – NEPRIKLAUSOMYBĘ matome kitomis akimis, nes širdys tapo jautresnės, o protai pabudo iš miego, kai išsisklaido sapnas ir iliuzija, jog laisvės pamato niekas negali sudrebinti, pajudinti. Ramybės laiką sukrėtė žiauraus ir kraupaus karo, vykstančio Ukrainoje, sukrečianti žinia, nežmoniški veiksmai, siaubingi padariniai, kuriuos pajuto ir da ilgai jaus visas pasaulis. Minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną išreiškiame solidarumą su Ukraina – už mūsų ir jūsų LAISVĘ! DIEVO PALAIMOS VISIEMS!

Težydi laisvė širdyje

Kai karo gandas sklando,
Sukėlęs kartų gumulą gerklėj,
O mintys juodžemiu pavirto,
Težydi laisvė širdyje.

Kai baimės šmėklos puola sielą,
Suvirpina visas stygas gelmėj,
Tamsa užgulusi krūtinę spaudžia,
Težydi laisvė širdyje.

Kai lūpos kužda tylią maldą,
Nušvitus aušrai slaptoje
Girdžiu kaip Kristus švelniai taria –
Težydi laisvė širdyje.

Nupurčius pelenus, keliuos,
Atsiduriu kitoj erdvėj
Užgimusi viltis garsiau kartos –
Težydi laisvė širdyje.

Plevena trispalvė
Geltona, žalia, raudona –
Dangaus mėlynėj, vaiko akyse,
Ant kalno, girioj, vandens laše,
Lietuvos gatvėse, gėlynų žieduose
Europos aikštėse,
Ir Dievo glėbyje –
Težydi laisvė mūsų širdyse.

2022-03-11
A.K. (ramios lankos)

[Fancy_Facebook_Comments]