TIKIU

2023 11 kovo | Įvykiai

Šiandien švenčiame Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną! Kaip žinia, ši diena yra mūsų laisvos valstybės identiteto viena iš atraminių datų.

Tautos Laisvės statinys vienareikšmiai grindžiamas žodžio, sąžinės ir tikėjimo laisvių pamatais. Šį statinį statome visi ne tik laisvai išreikšdami savo nuomonę, gyvendami pagal sąžinę, o ne gudraudami, bet ir atvirai, giliai tikėdami!

Įstabus Bernardo Brazdžionio eilėraštis “Tikiu” išreiškia tikėjimo ir meilės savo žemei, tautos istorijos skaudžių vingių neišskiriamą sąveiką žmoguje. Tai sukuria mus viena, nepriklausoma tauta – Lietuva.

TIKIU

Tikiu, kad Tu, o Dieve, Tu pašaukei mane čia
Iš amžių glūdumos,
Man Tavo žvaigždės, einančiam per girią, šviečia,
Kad eičiau giedras ir ramus.

Tikiu, kad Tu, o Dieve, iš karo ir žudynių
Tautų tautas vedi;
Kaip kūdikį, pro prarają ir manąją tėvynę
Išvedęs tarsi: auk, žydėk!

Tikiu, kad Tu, o Dieve, ir meilės giesmei žodį,
Ir džiugesį akių,
Ir sielai saulės amžių, ir vergui laisvę duodi
Už vieną atodūsį – “Tikiu”…

SU KOVO 11-ĄJA, MŪSŲ VISŲ LAISVE!

Parengė pastorė Anželika

[manual_related_posts]