Užjaučiame pastorę Anželiką netekus mamytės

2022 8 rugpjūčio | Įvykiai

Mano MYLIMASIS man kalba: „Kelkis MANO MYLIMOJI,.. ATEIK! Žiema jau praėjo, lietus pasibaigė ir liovėsi. Gėlės jau pasirodė žemėje… (Gg 2, 6)

Apgailestaudami pranešame, kad rugpjūčio 5 d., savo 88 – ojo gimtadienio išvakarėse, Viešpats pasikvietė mūsų Mylimą sesę Kristuje, LIUDMILĄ STROLIENĘ (1936.08.06 – 2022.08.05), pas Save į amžinuosius namus.

Liudmila gyveno ilgą, prasmingą, šviesų ir orų gyvenimą. Su vyru Vytautu sulaukė bei meilėje užaugino du vaikus (Arnoldą ir Anželiką), meiliai sūpavo 5 anūkus (Nataliją, Ulijaną, Akvilę, Saliamoną, Aroną), sulaukdama 3 provaikaičių (Adriano, Tigrano, Miraslavos) patyrė promočiutės džiaugsmą. Ji visą gyvenimą dirbo profesionalios inžinierės topografės darbą geologijos srityje Sibire ir Lietuvoje.

Lietuvos dvasinio atgimimo metu, patyrusi asmeninį tikėjimo virsmą, atvėrė savo namų duris jaunos, besikuriančios bažnyčios susibūrimams. Jos motiniška širdis švelniai glaudė skirtingus žmones. Ji mokėjo betarpiškai bendrauti su visais – ir jaunais, ir senais, o optimistiškas Liudmilos būdas, skardus juokas ir gyvas tikėjimas Kristumi įkvėpė daugelį. Visą tikėjimo kelionę, 31 metus, ji buvo maldos, Rašto ir evangelijos sklaidos moterimi. Karštai puoselėjo asmeninę bendrystę su Dievu, kurį mylėjo visa širdimi. Kol sveikata leido, būrė tikinčiuosius maldai, vedė krikščionių namų grupelę, daugelį žmonių nešiojo savo maldos glėbyje.

Visai neseniai, per pandemiją, ji sakė: „Pabudusi ryte visada meldžiuosi už bažnyčią ir visą pasaulį, kad žmonės būtų išgydyti ir išgelbėti Viešpaties jėga. Nepaliaukime mylėti ir melstis vieni už kitus, nes Dievas palaiko visus žmones! Būkite sveiki!“ 😍 ❤ 🌻

REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ mūsų pastorei Anželikai, vyrui Aidui, jų vaikams, visiems artimiesiems ir meldžiame už gedinčius Liudmilos sūnų Arnoldą ir dukrą Anželiką, bei vaikaičius Nataliją, Ulijaną, Akvilę, Saliamoną, Aroną, provaikaičius Adrianą, Tigraną, Miraslavą.

„Viešpatie Jėzau, iš Savo gailestingumo lobyno suteik šią valandą pagalbos, ramybės ir paguodos pasilikusiems artimiesiems: sūnui ir dukrai, mylimiems vaikaičiams ir provaikaičiams. Amen“

***

Atsisveikinti su Liudmila Stroliene ir pareikšti užuojautą artimiesiems galime trečiadienį (rugpjūčio 10 d.) nuo 9 val. Velionės urna bus pašarvota Šiauliuose, Sondeckio laidojimo namuose.
12 val. – vyks atsisveikinimo pamaldos laidojimo namuose.
13 val. – urnos išnešimas ir palydėjimas į Radviliškio kapines.
„Viešpats tesaugo velionę išeinant ir įeinant nuo dabar per amžių amžius. Amen“

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]