Ekumeninės pamaldos Šiauliuose

2023 24 sausio | Fotoreportažai, Įvykiai

Sausio 22 d., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre įvyko ekumeninės pamaldos, skirtos Maldos už krikščionių vienybę savaitei. Šių metų pamaldų tema – “Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui” (Iz 1, 12-18). 2023 metų temą pasiūlė ir paruošė Minesotos tikinčiųjų ekumeninė grupė (JAV).

Šiauliuose pamaldas pradėjome giesmių giedojimo valanda. Dalyvavo Veikliųjų vyrų bendrijos atlikėjai, krikščioniškų giesmių kūrėjas ir atlikėjas Svajūnas Cibulskis, Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” šlovinimo grupė, atlikėjams talkino muzikantai Vilma Klumbytė, Lauras Jokūbpreikšas ir jaunimas. Po giedojimo ir Dievo garbinimo dalies buvo sklandžiai pereita į ekumenines pamaldas, kurias vedė Vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis ir bažnyčios “Tiesos žodis” pastorė Anželika Krikštaponienė. Pamaldose dalyvavo katalikų bažnyčios Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčios vyresnysis Vladimiras Karpovas, Šiaulių veikliųjų žmonių bendrijos vadovas Valdemaras Griškevičius, Tarptautinės Gideonų misijos Šiaulių skyriaus vadovas Darius Plungė, menininkas ir miesto Tarybos narys Gediminas Beržinis. Viešėjo bei atliko autentiškas giesmes ukrainietė Tatjana Zipa ir tikėjimo broliai pabėgėliai iš Kamerūno (Afrika). Ekumeninių pamaldų dalyviai buvo pakviesti spalvinti akmenėlius – pagrindinį pamaldų simbolį reiškiantį mūsų visų maldas už teisingumą, statydinimąsi į Dievo namus. Iš jų buvo sukurtas bendras simbolinis kryžius – visų atpirkimo ženklas.

Dvasininkai meldėsi atgailos ir užtarimo maldomis, sveikino tikinčiuosius, dalijosi mintimis apie teisingumo ir gailestingumo svarbą Bažnyčioje bei visuomenėje sunkių krizių ir globalių išbandymų akistatoje. Buvo pastebėta, kad socialinis neteisingumas yra blogis ir nedorybė Dievo akyse. Aiškindami Izaijo tekstą, kuriuo rėmėsi pamaldos, kvietė tikinčiuosius atgailai ir socialinio teisingumo geriems darbams vykdyti. Skambėjo įvairūs liudijimai, kaip Dievas padeda, keičia socialinės atskirties žmonių gyvenimą: emigrantų, pabėgėlių, kalinių ir besigydančių reabilitacijose. Pabrėžta, kad žmonių marginalizavimas dėl rasės, tautos, etninės kalbos, kultūros, konfesijos, socialinės padėties ardo visą žmonių bendruomenės audinį ir neretai tampa krikščionių nevieningumo priežastimi. Krikščionių vienybė turi būti stipri ir matoma, kad ta pačia Dvasia suvienyti, atskleistume Dievo planą siekti visos žmonijos vienybės.

Po pamaldų visi buvo pakviesti gerti arbatos, kavos, susipažinti iš arčiau ir bendrauti sesių-brolių Agapėje, aptariant ir dalijantis pamaldų mintimis, bendra patirtimi.
Dėkojame Dievui ir visiems pamaldų dalyviams už gražų bei prasmingą laiką drauge!

 

Tiesioginės transliacijos įrašas:

Trumpai:

Nuotraukos Gintauto Tumulio:

[Fancy_Facebook_Comments]