Švęskime krikščionių vienybę drauge

2023 14 sausio | Įvykiai, Renginiai

Sausio 22 d. 14 val. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyks mūsų miesto bažnyčių Maldos už krikščionių vienybę ekumeninės pamaldos.

Tema: “Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui.” (Iz 1, 17)

Programoje:

  • skirtingų krikščionių bendruomenių atliekamos giesmės,
  • ekumeninės pamaldos,
  • Agapė – arbata, bendros suneštinės vaišės.

Šiais metais Maldos savaitės tekstu pasitelkiama pranašo Izaijo iškalba – Iz 1, 12-18:
Kai ateinate pamatyti mano veido, ar to kas prašo iš jūsų? Netrypkite daugiau mano prieangių! Liaukitės aukoti bevertes atnašas, smilkalai kelia man pasibjaurėjimą. Jaunaties ir šabo, sueigų šaukimo, iškilmių su piktais darbais negaliu aš pakęsti. Jūsų jaunatimis ir iškilmėmis aš šlykščiuosi; jie man našta, kurią pailsau nešti. Kai jūs tiesite rankas, aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų. Net jei ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Jūsų rankos kruvinos! Nusiplaukite ir būkite švarūs! Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių, liaukitės darę pikta, mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą. Viešpats sako: ‘Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu ju kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna.

Socialinis neteisingumas yra blogis ir nedorybė Dievo akyse. Izaijas kviečia tikinčiuosius atgailai ir socialinio teisingumo geriems darbams vykdyti. Žmonių marginalizavimas dėl rasės, tautos, etninės kalbos, kultūros, konfesijos, socialinės padėties ardo visą žmonių bendruomenės audinį ir neretai tampa krikščionių nevieningumo priežastimi. Krikščionių vienybė turi būti stipri ir matoma, kad ta pačia Dvasia suvienyti, atskleistume Dievo planą siekti visos žmonijos vienybės.

Maloniai kviečiame visų miesto bažnyčių tikinčiuosius dalyvauti ekumeninėje maldoje!

Organizuoja Šiaulių ekumeninė grupė

Array
[Fancy_Facebook_Comments]