Sveikiname

2019 25 gruodžio | Pastorės žodis

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS, VISUS JUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOM!

Tu – mano Sūnus, šiandien Tave pagimdžiau! (Ps 2, 7)

Jėzaus gimimas atvėrė kiekvienam žmogui gyvą kelią pas Dievą.
Per Jį – nusižeminusį Dievo Sūnų, gimusį tvartelyje ir mirusį ant kryžiaus – visi gavome įsūnystę ir dukterystę Tėvo namuose.

Šiandien Dievas gali mums taip pat pasakyti: „Tu esi mano sūnus ir dukra, šiandien tave pagimdžiau!“.

Švęskime Kalėdas ir Naujuosius 2020 metus su džiugia, laisva Dievo vaikų širdimi!

Su meile, Anželika ir Aidas Krikštaponiai

[gs-fb-comments]