Meldžiamės už užsieniečius, gyvenančius mūsų mieste

2023 9 vasario | Pastorės žodis

Išplaukę iš Troadės, leidomės tiesiog į Samotrakę ir rytojaus dieną į Neapolį. Iš čia atvykome į Filipus – pirmąjį šios Makedonijos dalies ir kolonijos miestą. Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Sabato dieną išėjome už miesto prie upės, kur pagal paprotį buvo maldos vieta, ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms moterims. Viena dievobaiminga moteris, vardu LIdija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tiatyrų miesto, klausėsi, ir Viešpats atvėrė jos širdį tam, ką kalbėjo Paulius. (Apd 16, 11-14)

2023 metų pradžioje tęsiame melstis teminėmis maldomis už savo miestą. Tai darome sekmadienio pamaldose, tęsiame maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Vasario 12 d. – 18 d. maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ UŽSIENIEČIUS, GYVENANČIUS MŪSŲ MIESTE.

Miestai yra dideli ir juose gyvena daug labai įvairių žmonių, taip pat ir iš skirtingų tautų. Pasaulis globalus, o žmonės, ieškodami ramesnio gyvenimo ar mokslo, darbo, šeiminiais tikslais, keičia gyvenamą vietą, persikelia ir įsikuria kitoje. Mūsų mieste taip pat netrūksta užsieniečių: studentų, kariūnų, verslo žmonių, dvasininkų, bet taip pat ir žmonių, moterų bei vaikų, šeimų, kurie bėga nuo karo siaubo, ekonominių sunkumų. Svarbu, kad atvykę žmonės, rastų savo bažnyčias ir sklandžiai integruotųsi miesto gyvenime. Siektina bažnyčioms būti atviroms ir bendrauti ne tik su į save panašiais žmonėmis, nes mūsų mieste gyvena daug atvykėlių iš tolimų kraštų, ir krikščionių, ir tų, kurie dar niekada nėra girdėję Evangelijos.

Melskimės:

  • Meldžiamės, kad mūsų miesto krikščionys noriai bendrautų su užsieniečiais, ne tik su į save panašiais žmonėmis, bet kitokiais, ir kūrybingai dalintųsi Evangelijos šviesa.
  • Meldžiame, drąsos, išminties ir jautrumo, jog su kitų kultūrų žmonėmis apie Jėzų kalbėtume taip, kad jie suprastų. Ypač meldžiamės už bažnyčias, socialines paslaugas, universitetą, misijas, tautines bendrijas, už visus, kurie jau dirba su užsieniečiais.
  • Maldoje prisimename ir meldžiamės už visus užsieniečius, kurie yra mūsų aplinkoje – bažnyčioje, darbovietėje, švietimo įstaigoje, gyvenamojoje vietoje – kad sugebėtų įsilieti, o gyvenimas mūsų mieste ir mūsų tarpe būtų jiems geras.
  • Meldžiamės, kad tie žmonės būtų kaip Lidija, kuri noriai klausė ir priėmė apaštalo Pauliaus žodžius.
  • Meldžiamės, kad Dievo darbas mūsų mieste tęstųsi ir Jis pritrauktų prie Savęs skirtingus žmones, kad ir užsieniečių širdys būtų pritrauktos prie Dievo.
  • Meldžiamės, kad viso pasaulio žmonės pažintų ir garbintų Kristų, kad pažinę dirbtų ir tarnautų mūsų mieste, mūsų bažnyčiose ir pasitarnautų visos vietinės miesto bendruomenės labui.
    Amen

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

Nuotrauka Gintauto Tumulio

 

[manual_related_posts]