Meldžiamės už maldingas Šiaulių bažnyčias

2022 26 lapkričio | Pastorės žodis

Išklausę visi (bažnyčia) vieningai pakėlė balsus į Dievą ir taip meldėsi… Valdove, tu sutvėrei dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra… kad švykdytum, ką Tavo galia ir valia buvo iš anksto numačiusi. (Apd 4, 24, 28)

Viso Advento laiku melsimės teminėmis maldomis už savo miesto bažnyčias. Tai darysime sekmadienio pamaldose, tęsime maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios pirmos Advento savaitės (lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d.) maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ MALDINGAS ŠIAULIŲ BAŽNYČIAS.

Pirmieji krikščionys žinojo, kad tvirta ir nepalaužiama Dievo visavaldystė reiškia, jog niekam nepavyks sužlugdyti Jo planų. Todėl daug kartu melsdavosi, prašydami Dievo valios.
Šiandien Šiaulių mieste yra daug įvairių konfesijų bažnyčių. Kiekvienoje bažnyčioje yra savas maldos laikas. Bendruomenės meldžiasi įvairiomis maldomis. Advento laiku tinka melstis už Dievo tautos augantį maldingumą.

Melskimės:

  • Kad kiekvienas krikščionis mūsų mieste pamatytų savo bendruomenės maldos grožį, svarbą ir būtinybę.
  • Prašykime, kad krikščionims susibūrus drauge melstis, Šv. Raštas, Jo požiūris, Jo stebuklai formuotų tikinčiųjų gyvenimo tikrovę.
  • Melskime, kad Jis atsilieptų į mūsų maldas pagal Savo valią, nes Viešpats veikia pasaulyje ir atsako prašantiems.
  • Melskime, kad Dievas padėtų bažnyčioms būti nuoseklioms ir ištvermingoms maldoje, nes kūnas silpnas, bet dvasia ryžtinga.
  • Melskimės, kad mūsų maldos būtų drąsios, tikros ir nuoširdžios, jog turėtume drąsos tikėti, vykdyti pašaukimą ir misiją, liudyti Evangeliją, mylėti, taip kaip myli Dievas.
  • Dėkokime Viešpačiui, kad Jis atsiliepia į maldas. Tuo pačiu melskime, kad nepaisydami Jo atsakymo, nepaliautume kliovėsi Dievu ir taptume panašesni į Kristų, kuris viską atnešdavo maldoje Dangiškajam Tėvui ir neabejojo Jo valia.
  • Prašykime, kad Šventoji Dvasia ateitų į pagalbą mūsų silpnumui ir padėtų kantriai melstis, gyventi Dievo valioje ir dėkoti.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

Nuotrauka Gintauto Tumulio

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]