Meldžiamės už miesto bažnyčių vienybę

2022 17 gruodžio | Pastorės žodis

Todėl jūs jau nebesate pašaliniai nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas į šventą šventyklą Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje. (Ef 2, 19-22)

Viso šventinio gruodžio laikotarpio metu melsimės teminėmis maldomis už savo miesto bažnyčias. Tai darysime sekmadienio pamaldose, tęsime maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios paskutinės Advento savaitės (gruodžio 18 d. – 24 d.) maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ MIESTO BAŽNYČIŲ VIENYBĘ.

Šventasis Raštas atskleidžia, kad Dievas stato Savo Bažnyčią iš įvairių laikmečių, tautų ir konfesijų krikščionių, kaip Dievo buveinę Dvasioje.
Mūsų miesto bažnyčios yra įvairios. Vienos senos, kitos jaunos, didelės ir mažos skirtingų konfesijų tikinčiųjų bendruomenės. Visi į didingą Dievo šeimą įsiliejame tik per Jėzaus auką. Tik Dievo Dvasia kiekvieną iš mūsų pritraukia arčiau prie Dievo ir vienas kito Kristuje. Vienybė Kristaus Bažnyčioje yra Dievo darbas tarp mūsų, kuris įveikia skirtybių baimę Savo meilės galia.

Melskimės:

  • Dėkojame, Dieve, kad viena, amžina Kristaus auka yra paaukota už mus visus, kuri mus ir sujungia į viena Dievo tautą visiems laikams.
  • Prašome, kad mūsų miesto krikščionys kuo toliau, tuo labiau pripažintų tikrąją ir tvarią Dvasios vienybę, jungiančią visus tikrus tikinčiuosius – kad ir kokie etiniai, ekonominiai, konfesiniai skirtumai bebūtų.
  • Meldžiamės, kad mūsų bažnyčioje žmonės rastų Dievo sutikainimą, paguodą, gerą erdvę augti Dvasioje nepriklausomai kokiai konfesijai atstovauttų.
  • Meldžiamės, kad mūsų miesto bažnyčios degtų troškimu bendradarbiauti petys į petį Viešpaties šlovei ir miesto žmonių gerovei.
  • Meldžiamės, kad kartu darbuodamiesi miesto labui visų bažnyčių tikintieji būtų dosnūs ir išradingai dalyvautų ekumeninėje tarnystėje.
  • Meldžiame, kad darbuodamiesi vienas šalia kito galėtume drauge toliau bręsti Kristuje bei skleisti Evangeliją skirtybių vienybės grožyje. Dieve, laimink pasiruošimą vienybės savaitei! Amen

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

Nuotrauka Gintauto Tumulio

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]