Naujienos

Bažnyčios namų grupelės, 1990-1997 metais

NAMŲ GRUPELĖS – tai bažnyčios tikinčiųjų grupelių susitikimai namuose vidury savaitės. Jų tikslas skatinti tikinčiuosius kartu puoselėti broliškus / seseriškus draugystės bei savitarpio pagalbos ryšius, melstis ir studijuoti Šventąjį Raštą.

Netekome brangios sesės Danguolės Buivydienės (1946-2021)

„Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą.“ (2 Tim 4, 7)
Apgailestaudami pranešame, kad praeitą šeštadienį, netikėtai, po operacijos, užgeso su viltimi Viešpatyje mūsų nuostabios sesės DANGUOLĖS BUIVYDIENĖS gyvybė.

Bažnyčios renginiai ir bičiuliai 1994-1999 metais

1994 – 1997 metai, visoms mūsų bendrijoms, motininėms bažnyčioms, buvo intensyvaus bažnyčių augimo, plėtros, misijos ir Evangelijos sklaidos metai. Galima sakyti, mes energingai augome ir plėtėmės iš vidaus bei iš išorės.

Velykinis pastorės sveikinimas

Aleliuja! Kristus prisikėlė!

Mielieji,
Kristaus prisikėlimo dienos proga, linkiu patirti tikrą išganymo džiaugsmą savo širdyje, artimųjų tarpe.

Velykinės savaitės dvasinė kelionė

Priartėjome prie didžiausios krikščionių metų šventės – Velykų – Kristaus mirties ir prisikėlimo dienos, didžiųjų velykinės savaitės įvykių. Deja, šiandien neretai Velykos nublanksta Kalėdų kontekste, net tikintieji labiau mėgsta Kristaus gimimo šventę.

Evangelizacijos ir misija su palapine, 1994-1997 metais

Tais pačiais metais, ne vienerius metus iš eilės, vasaros laiku – tai visiškai naujoviška evangelizacija Lietuvoje – „Evangelijos žygyje per Lietuvą“, kuri vykdavo gražioje raudonai-baltoje palapinėje.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą bei aukas viso karantino metu.
"O (mūsų) Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje." (Fil 4, 19)

Bažnyčios šlovinimo tarnystė, 1994-1997 metais

Plėtėsi šlovinimo tarnystė (vad. Rūta Tumulienė). Tuo metu bažnyčios chore giedojo 27 giedotojai (vad. Jovita Bražukienė), buvo atskira instrumentalistų grupė ir solistai.
Be to, bažnyčioje aktyviai plėtojosi muzikinė kūryba – gimė daug naujų, autentiškų to laikmečio krikščioniškų giesmių.

Puslapis 2 iš 24