Naujienos

Bažnyčios renginiai ir bičiuliai 1994-1999 metais

1994 – 1997 metai, visoms mūsų bendrijoms, motininėms bažnyčioms, buvo intensyvaus bažnyčių augimo, plėtros, misijos ir Evangelijos sklaidos metai. Galima sakyti, mes energingai augome ir plėtėmės iš vidaus bei iš išorės.

Velykinis pastorės sveikinimas

Aleliuja! Kristus prisikėlė!

Mielieji,
Kristaus prisikėlimo dienos proga, linkiu patirti tikrą išganymo džiaugsmą savo širdyje, artimųjų tarpe.

Velykinės savaitės dvasinė kelionė

Priartėjome prie didžiausios krikščionių metų šventės – Velykų – Kristaus mirties ir prisikėlimo dienos, didžiųjų velykinės savaitės įvykių. Deja, šiandien neretai Velykos nublanksta Kalėdų kontekste, net tikintieji labiau mėgsta Kristaus gimimo šventę.

Evangelizacijos ir misija su palapine, 1994-1997 metais

Tais pačiais metais, ne vienerius metus iš eilės, vasaros laiku – tai visiškai naujoviška evangelizacija Lietuvoje – „Evangelijos žygyje per Lietuvą“, kuri vykdavo gražioje raudonai-baltoje palapinėje.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą bei aukas viso karantino metu.
"O (mūsų) Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje." (Fil 4, 19)

Bažnyčios šlovinimo tarnystė, 1994-1997 metais

Plėtėsi šlovinimo tarnystė (vad. Rūta Tumulienė). Tuo metu bažnyčios chore giedojo 27 giedotojai (vad. Jovita Bražukienė), buvo atskira instrumentalistų grupė ir solistai.
Be to, bažnyčioje aktyviai plėtojosi muzikinė kūryba – gimė daug naujų, autentiškų to laikmečio krikščioniškų giesmių.

Su mūsų visų Kovo 11-ąja!

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, tarsi istorinis Deja vu (pr. , sk. dėža vu, liet. jau matyta), dar kartą, po 50 metų komunistinio režimo, atgautos laisvės diena, vėl patvirtinta nepriklausomybės signatarų parašais. Kiekviena tauta turi savo godas ir viltis būti laisva, kurių nenustelbia niekas.

Bažnyčios dramos studija, 1992-1993 metais

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS BUVUSIEMS DRAMOS STUDIJOS NARIAMS, kurie kūrė krikščioniško turinio spektaklius, etiudus ir inscenizacijas įvairiomis bažnyčios gyvenimo ir tarnystės progomis! 🧡🧡🧡

Bažnyčios tarnystė vaikams, 1991-1993 metais

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS BUVUSIEMS IR ESAMIEMS VAIKŲ TARNYSTĖS TARNAUTOJAMS, kurie kūrybingai, žaismingai bei ištvermingai ilgus metus tarnauja vaikams ir išugdė ne vieną jauną kartą bažnyčioje! 🧡🧡🧡

Puslapis 2 iš 24