Netekome brangios sesės Danguolės Buivydienės (1946-2021)

2021 19 balandžio | Įvykiai

„Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą.“ (2 Tim 4, 7)
Apgailestaudami pranešame, kad praeitą šeštadienį, netikėtai, po operacijos, užgeso su viltimi Viešpatyje mūsų nuostabios sesės DANGUOLĖS BUIVYDIENĖS gyvybė.

Atsimename Danguolę kaip energingai tarnaujančią, turinčią gilią gailestingumo pajautą kitiems, džiaugsmingą, labai malonią ir gyvai tikinčią moterį. Ji buvo ilgametė, ištikima, atsakinga bažnyčios tarnautoja. Danguolės tarnystės kraitelė pilna gerumo, meilės darbų, už kuriuos esame jai labai dėkingi.

Ilgus metus ji tarnavo bažnyčios senjorų namų grupelei, buvo jos vadovė, savo įvairiais gebėjimais patarnavo labdaros valgykloje „Švelnumas“, giedojo bažnyčios šlovinimo grupėje, taip pat daugel kartų džiugino mus savo, kaip skaitovės, talentu, bendryste, motinišku rūpesčiu. Danguolės gyvenimo, draugystės ir meilės pėdsakas lieka giliai įspaustas mūsų širdyse.

“Nė vienas iš mūsų negyvename sau ir nė vienas sau nemirštame. Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, – esame Viešpaties. Amen.” (Rom 14, 7-8)

REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ artimiesiems ir meldžiame už gedinčius Danguolės sūnų Dainių ir dukrą Albiną, bei vaikaičius Mantą, Emiliją, Nojų.

“Viešpatie Jėzau, iš Savo gailestingumo lobyno suteik šią valandą pagalbos, ramybės ir paguodos pasilikusiems artimiesiems: sūnui ir dukrai, mylimiems vaikaičiams. Amen”

***

Atsisveikinti su Danguole Buivydiene ir pareikšti užuojautą artimiesiems galime nuo rytojaus.
Balandžio 20 d., 12 val., velionės urna bus pašarvota Laidojimo namuose, Dvaro g. 99.
Trečiadienį (balandžio 21 d.), 11 val., vyks laidotuvės.

“Viešpats tesaugo velionę išeinant ir įeinant nuo dabar per amžių amžius. Amen”

Su malda ir užuojauta,
pastorė Anželika

FACEBOOK’E UŽRAŠYTI ŽMONIŲ PRISIMINIMAI APIE DANGUOLĘ

Nepailstanti, energinga, empatiška, paslaugi, karšta maldininkė užtarėja, be galo svetinga. Tokia ir lieka mūsų atmintyje. Pavyzdys mums visiems, jaunesniems pasiliekantiems.
Rūta Tumulienė

Įžengus į bendruomenę pasitikdavo Danguolės švytėjimas, tarytum mama besidžiaugianti savo sugrįžtančiais vaikais. O šlovinimo metu, jei tik ateidavo eilė smagesnei giesmei, jau mūsų Saulės kojos nekantraudamos įsismagindavo, lyg nebūtų metų naštos. Maldos rate, karštos versmės plūsdavo į Dangų. Jos dėmesys, paguodos žodžiai daugelį sušildydavo, pakeldavo. Danguolė man kaip mama. Trūks man jos…
Rolandas Žinevičius

Labai truks Danguolės šilumos, šypsenos, apkabinimo. Kiekvieną kartą kai būdavau Šiauliuose, ji rasdavo kažką gražaus pasakyti, bet ne paviršutiniškai, o iš visos širdies. nuoširdi užuojauta bažnyčiai ir artimiesiems.
dr. Gražina Bielousova, JAV

Netikėtas išėjimas, tai didelis skausmas visai bendruomenei, o ypač vaikams ir anūkams. Užuojauta jums visiems. Ramybės jums Jėzaus Kristaus vardu. Ji džiaugėsi Viešpačiu, savo Gelbėtojų, kuriam nuoširdžiai tarnavo.
Irena Minkuvienė

Pamenu, išgyvenau ne patį geriausią savo gyvenimo laikotarpį, kapsčiausi, grabaliojausi tam tikrame aptemime… Sutikau autobuse Danguolę, o ji man sako: “Dievas tave LABAI myli”… Pasėjo tą brangią tiesos sėklą ji tada į mano sustingusią širdį. Geras augalas iš tos sėklos išaugo. Ačiū Dievui.  Prisiminsiu ją su švelniu dėkingumu.  ❤️
Giedrė Paliulienė

Nuostabi, šilta, rūpestinga… Visada paklaus, kaip gyveni, kaip vaikai? Dėkoju Dievui, kad ją pažinojau.
Sigita Laurutavičienė

Teko pažinti, nuostabi moteris… labai gaila, užuojauta artimiesiems. 🧡
Vytautė Sakalauskaitė

Užuojauta Danguolės artimiesiems ir Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” tikintiesiems.
Birutė Venteraitienė, Anykščiai

Geriausi prisiminimai… Tegieda giesmes jos siela Dangaus karalystėje…
Irida Motiekaitienė

Užuojauta artimiesiems. Prisimenu jos nuostabią šypseną.
Rima Brencienė, Skuodas

Labai liūdna, ilgėsimės Danguolės.
Jurgita Vaitkuvienė

Patys šilčiausi prisiminimai apie Danguolę, ji jau namuose.
Daiva Smelova, Airija

Užuojauta artimiems ir visai Dievo Bažnyčiai Jėzuje Kristuje.
Izabelė Pliokštienė

Užuojauta. Paskutinį kartą buvau sutikusi autobuse. Buvo pavargusi po darbo, bet su šypsena. Trūks tos šypsenos, spindinčių akių ir jos ištartų padrąsinančių žodžių!
Tina Mažeikienė

Labai tiksliai pasakytą apie Danguolę! Liūdi mano širdis! Visiems jos artimiesiems užuojauta.
Jūratė Termenienė

Vien geri prisiminimai, geras, nuolankus žmogus, atsidavęs tarnystei, o aš turiu prisiminimą dar nuo tų laikų, kai lankiau darželį, ir porą kartų Danguolė dirbo mano grupėje vietoj auklėtojos (o gal ji ir buvo pedagogė nežinau) tačiau būtent pamenu tą akimirką, kai ji mus visus migdė pietų miegui.  ačiū Jai, už šį prisiminimą.  Lai ilsisi ramybėje.
Viktorija Drovosekova

Светлая и вечная память Данголе, нашей сестре во Христе и просто прекрасной сильной в Духе женщине!!! Сочувствия её родным и близким!!!
Larisa Savickienė

Ačiū, už gražiai ir taikliai parinktus žodžius. Gražu buvo žiūrėti, kaip ji buvo pasiruošusi tarnauti.
Audronė Grigorjevienė

Užuojauta artimiesiems 🙏 . Buvo reto gerumo ir jautrumo žmogus, ilsėkis ramybėje 🙏
Daina Kavaliauskienė

Dėkoju DIEVUI, kad SEKMINIŲ mieste sutikau SESĘ ir MAMĄ, kurios nuoširdi MALDA, apaštališkas LIUDIJIMAS PALAIKĖ, DRĄSINDAVO ir MANE…
UŽUOJAUTA ŠEIMAI, ARTIMIESIEMS, BENDRUOMENEI ir VISIEMS PAŽINUSIEMS DANGUOLĘ.
Kun. Vidas Bernardas Sajeta

Nuoširdžiausia užuojauta artimiesiems. Prieš 20 metų teko Danguolę pažinti ir bendrauti. Bet ir dabar atmintyje išlikęs Jos ramus, geras, guodžiantis balsas.
Dalia Soltanienė

Ši psalmė jos buvo mėgstamiausia ir ją deklamuodama ji guodė mus, gyvuosius, išlydint mylimus brolius ir seses.
Ps 23
VIEŠPATS yra mano Ganytojas,
man nieko netrūksta.
Žaliose pievose mane paguldo,
prie ramių tvenkinių gano.
Jis atgaivina mano gyvastį,
veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.
Nors einu per tamsiausią slėnį,
nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo ganytojo lazda ir vėzdas – jie mane apgins.
Tu padengi man stalą
mano priešų matomoje vietoje,
patepi dosniai mano galvą aliejumi –
sklidina mano taurė!
Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane
per visas mano gyvenimo dienas,
ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.
Rūta Tumulienė

Tesiilsi ramybėje, teta Danguolė🙏😢
Jurgita Puodžiūnienė

Amžinąjį atilsį jos sielai 🙏❤️🙏
Artūras Borsteika

Visas labdaros valgyklos kolektyvas ir lankytojai liudi netekus puikios Dievo zodzio skelbejos ir giesmininkes Dar ilgai ji isliks musu sirdyse o artimiesiems reiskiame didziule uzuojauta ir guodziame jus nes ji dabar Viespaties artybeje.
Dalia Gideikienė

Užuojauta artimiesiems. Te Viešpats paguodžia jūsų širdis🙏🏼❤️
Aldona Lembutienė

Man mintys ne lengvai dėliojasi, žygiavome, ne trumpą tikėjimo kelią kartu, aš sėmiausi iš jos stiprybės tikėjime ir buity, tai darbšti, energinga, drąsi novatoriškos dvasios, mylinti Dievą ir pasitikinti JUO, man didelis padrąsinimas ir pavyzdys buvo ji, nuoširdi užuojata artimiesiems 🧡
Genovaitė Norbutienė

Visai tikinčiųjų bendruomenei nuoširdus AČIŪ už palaikymą, paguodą, maldas….
Ji jau pas Viešpatį…. Ta mintis l. guodžia…..
Ačiū Jums visiems…..
Su pagarba
Dukros Albinos ir sūnaus Dainiaus šeima.
Albina Gasparonienė

[manual_related_posts]

[Fancy_Facebook_Comments]