Su mūsų Laisvės gynėjų diena!

2024 13 sausio | Įvykiai, Pastorės žodis

Su mūsų Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d.! 💛💚❤️

Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko, ir mes pasprukome. Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas. (Ps 124, 7-8)

Dabar, po 33 metų atkovotos laisvės, Rusijos grobikiško karo Ukrainoje akistatoje, kaip niekada anksčiau matome, iš kokio pragaro mus ištraukė Dievas. Pradėjus trupėti sovietų režimo „medžiotojo tinklui“, Baltijos valstybės pirmosios ištrūko į laisvę. „Tinklas sutrūko, ir mes pasprukome“.

Deja, kaip tada, taip ir dabar Rusijoje puoselėjamos revanšistinės nuotaikos, noras susigrąžinti laisvas tautas. Tai primena biblinį pasakojimą, kai faraonas su savo ginkluotais kariais vijosi į laisvę išleistą Izraelį, norėdamas susigrąžinti pavergtuosius. Bet Dievas savo galinga ranka apgynė tautą einančią į Pažado žemę.

Panašius motyvus išgyvenome mūsų sausio įvykiuose.
1991 metais sausio 13 dieną prie Vilniaus televizijos bokšto beginkliai žmonės, taikiu piliečių pasipriešinimu apgynė neseniai į laisvę ištukusią Lietuvos valstybę. Kaip žinome, nuo sausio 9 d. buvo bandyta šturmuoti Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybei reikšmingus objektus. Užimti atvyko sovietų specialiai parengta, tankais ginkluota desantininkų grupė. Mūsų pilietinė visuomenė gynė savimi laisvę. Žmonės statė barikadas, degino laužus, budėjo, meldėsi, giedojo prie visų svarbių valstybės objektų visoje Lietuvoje. Nors televizijos bokštas buvo laikinai užgrobtas. Tą dieną tragiškai žuvo 14 mūsų laisvės gynėjų, šimtai buvo sužeistų, vis tik kitų grobikiškų planų okupantai atsisakė… Tai gyvas pavyzdys, kokia stipri gali būti tautos valia ir tikėjimo galia.

Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Te Dievas laimina Lietuvos laisvę!

Array