LAUKIME KALĖDŲ KARTU

2021 27 lapkričio | Įvykiai, Pastorės žodis, Renginiai

Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, suspurdo kūdikis jos įsčiose, o pati Elžbieta tapo kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: <…> Laiminga patikėjusi, nes išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta. (Lk 1, 41)

Visi įžengiame į gražiausią metų laikotarpį – Kalėdų LAUKIMO kelionę… Noriu pakviesti šiame Advento laike nelikti vieniems, bet keliauti drauge ir artintis su ramybe širdyse link Kalėdų stebuklo.

Prieš Kristui gimstant, Izraelyje tvyrojo mįslingas Dievo Mesijo LAUKIMAS. Vieni tikėjo, kad Jis išvaduos žydus, kaip belaisvius, iš to meto romėnų okupantų rankų. Kiti tikėjosi, kad Jis turės ypatingų Dievo galių ir gydys ligas bei negalias, paguos pažemintuosius, paskelbs maloningus Viešpaties metus.

LAUKTI BEI TIKĖTI turėjo ir jauna žydų mergaitė Marija. Kartą ją aplankęs angelas, pranešė, kad ji pagimdys sūnų, kuris bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi. TIKĖTI IR LAUKTI vienai buvo nepaprasta, o gal net ir nepakeliama… Marija nuskubėjo pas savo giminaitę Elžbietą, apie kurią angelas paminėjo, jog pastaroji, kuri nuo jaunystės tikėjosi pastoti ir turėti kūdikį, tik senatvėje tapo nėščia ir laukėsi. Abi moterys susitiko, padrąsinusios viena kitą, turėjo SULAUKTI savo stebuklingų kūdikių. Abu kūdikiai, Jonas Krikštytojas ir Jėzus Kristus, užaugs ir savo laiku suvaidins esmingą vaidmenį Izraelio bei viso pasaulio išgelbėjimo nuo nuodėmių istorijoje.

Krikščionių bažnyčia jau daugiau nei 2 tūkstančius metų LAUKIA antrojo Kristaus atėjimo, kaip anų laikų žydai – pirmojo. Kiekvienas Adventas, kuris minimas maždaug nuo IV-V a. po. Kr., yra šito LAUKIMO simbolis. Jo metu mes nelyg susijungiame su visų laikų ir visos Bažnyčios tikinčiųjų LAUKIMU, kurį puikiai išreiškia Rašte esanti ilgesingas kvietimas: „Ateik Viešpatie, ateik“. Advento metu mes visi drąsiname vieni kitus LAUKTI ir TIKĖTI, nelyg susitikusios besilaukiančios moterys – Elžbieta ir Marija. Esame laimingi patikėję Kristumi ir Jo žodžiais Evangelijose, nes išsipildys, kas Viešpaties pasakyta per Jo pranašus ir apaštalus. LAUKIME KARTU.

Šiais metais, antrais pasaulinės pandemijos metais, daugelių krizių akistatoje, sutikime šventes su malda.

Tegul Tavo gerumas Viešpatie apsireiškia mums,
kad mes, sukurti pagal Tavo atvaizdą,
pateisintume jį.
Savo jėgomis
mes negalime atskleisti Tavo didybės, galios ir nuostabumo,
kiek besistengtume tai padaryti.
Bet Tavo gailestingumas pasiekė mus iš dangaus
per debesis į žemę Jis atėjo.
Tu nužengei pas mus kaip mažas kūdikis,
bet atnešei mums didžiausią iš visų Savo dovanų,
AMŽINOS MEILĖS DOVANĄ.
Amen.
( Bernardas Klerietis, 1090-1153)

Advento LAUKIME nelikime vieni, bet stiprinkime vieni kitų tikėjimą maldomis, giesmėmis, tikėjimo žodžiais ir išminties įžvalgomis, kurios padeda nuolankiai eiti gyvenimo ir tikėjimo keliu, LAUKTI Viešpaties.

Mielai kviečiame kiekvieną laukiantį eiti kartu link KALĖDŲ STEBUKLO!

I ADVENTO sekmadienis (lapkričio 28 d.).
11 val. pamaldos, 16 val. adventinis vakaras „Betliejaus stebuklas“ (Šiaulių Polifonijoje).

II ADVENTO sekmadienis (gruodžio 5 d.)
11 val. unikalios pamaldos, giesmių, muzikinių kūrinių meditacija „Pamilau Tave“ su Lietuvoje garsia dainininke, soliste, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos docente Judita Leitaite, smuikininke Paulina Daukšyte, pianistu Jurijumi Suchanovu, LMTA studente Natalija Dmuchovska (Šiaulių Polifonijoje).

III ADVENTO sekmadienis (gruodžio 12 d.)
11 val. pamaldos (Šiaulių Polifonijoje).

IV ADVENTO sekmadienis (gruodžio 19 val.)
11 val. pamaldos (Šiaulių Polifonijoje).

26 D. 11 VAL. – KALĖDŲ ŠVENTIMAS (Šiaulių Polifonijoje).

Įėjimas laisvas

[manual_related_posts]

[Fancy_Facebook_Comments]