Naujienos

Keturios interneto sferos

Šiandien (2014 11 16) sekmadienio pamaldų metu buvo pristatytos mūsų bažnyčios keturios interneto sferos.

Maloniai visus sveikinu, aplankiusius mūsų svetainę!

Maloniai visus sveikinu, aplankiusius mūsų svetainę!
Turbūt Jums kyla klausimas, kaip gimė mintis sukurti šį tinklapį, kuris šiuo metu dar ruošiamas?
Idėja nėra visiškai nauja. Prieš keturiolika metų Šiaulių bažnyčia Tiesos žodis turėjo savo tinklalapį, kurį vieno projekto metu sujungė su kitomis bažnyčiomis į bendrijos portalo tipo svetainę. Mūsų komanda kūrybingai įsiliejo į naują projektą ir vaisingai darbavosi.

Šiuo metu matome aiškų poreikį atnaujinti vietinį bažnyčios tinklapį visai nauju pavidalu dėl kelių priežasčių:
   - Norime kaip vietinė bažnyčia liudyti apie Kristų internete;
   - Siekiame pristatyti savo bendruomenę, jos tarnystės sferas, veiklą ir gyvenimą;
   - Stengiamės palengvinti komunikavimą tarp tikinčiųjų, naudojant naujas technologijas. 🙂

"Jūs esate pasaulio šviesa. <...> Ir niekas uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose" (Mt 5, 14 - 15).
Prisijunkite prie mūsų, stiprinkime bei puoselėkime tikėjimą, viltį ir meilę kartu. Kristui šlovė!

Nuoširdžiai, pastorė Anželika

Trišalis susitikimas arba samariečio gailestingumas

Šeštadienio rytas, lapkričio 8 d. Ramu, tylu – nei vėjelio… Tykus oras paslaptingai nuteikė nestandartiniam susitikimui. Prieš savaitę, po kelionės į Prieglobsčio reabilitacinius centrus, keli jaunuoliai, socialiniai darbuotojai ir aš susitarėme susitikti mūsų bažnyčios raštinėje aptarti bendradarbiavimo galimybes.

Tarnaukime noriai, vadovaukime uoliai

Lapkričio 4 d., mūsų bažnyčios raštinėje, susirinkome su Šiaulių miesto pastoriais į ganytojų pusryčius. Neseniai praėjusios Vėlinės padiktavo amžino gyvenimo temą, nuo kurios pradėjome pokalbį.

Žmonių sielų restauracija

Šiandien, minint Reformacijos dieną, anksti ryte į bažnyčios raštinę rinkosi entuziastingai nusiteikęs jaunimas (17 – 21 metų).

Seminaras jaunimui “Ilgai ir laimingai”

2014 metų spalio 25 dieną, šeštadienį 12 val. Šiaulių Polifonijos mažąją salę visiškai užpildė jaunimas. Joje vyko seminaro „Ilgai ir laimingai...“ antroji dalis.

Skolingi Dievui

Spalio 25 dienos rytą rinkomės mes, evangelikų reformatų ir bendrijos Tikėjimo žodis dvasininkai bei tarnautojai, iš įvairių Lietuvos kampelių į Kėdainių reformatų bažnyčią.

Lydėjo šviesuliai

Pavakarė. Saulėtas, vaiskus rudens oras. Važiuojame Pasvalio link. Besileidžianti saulė apšviečia kelio atšvaitus. Kelkraščiais nusidriekia spindinčių „lempučių“ girliandos.

Po ekumeninio pastorių susitikimo

„Mes turime tokį įsakymą: kas myli Dievą, turi mylėti ir savo brolį“ (1 Jn 4, 21), – šiais apaštalo Jono žodžiais pastorių pusryčius šiandien (14.10.21) pradėjo liuteronų kunigas Romas Pukys.

Keturių savaičių Biblijos studijos per vieną dieną

Spalio 18 d. nuo 10 iki 18 val. Šiauliuose vyko seminaras „Biblinis požiūris į pinigus“. Jį organizavo Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“. Keturių dalių seminaro pranešėja - pedagogė, Tarptautinio indukcinio Biblijos instituto dėstytoja iš Ukrainos - Natalija Platova.

Pastorės mintys po seminaro

Šiandien bažnyčioje viešėjo charizmatiškoji mokytoja Natalija Platova – pedagogė ir kartu Tarptautinio indukcinio Biblijos instituto dėstytoja. Ji vedė keturių dalių seminarą Biblinis požiūris į pinigus.

Vaikų ekspedicija

Šį šeštadienį (2014 10 11) būrelis smagių žmogeliukų išsiruošė į ypatingą ekspediciją.

Page 40 of 41