Naujienos

Sveikinu mūsų bažnyčios brolius bei seseris su bažnyčios gimtadieniu!

"Savo valia Jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi Jo kūrinių pirmieji vaisiai." (Jok 1, 18)

Sveikinu mūsų bažnyčios brolius bei seseris su bažnyčios gimtadieniu! 🙂

Prieš 24 metus, vasario 24 dieną vyko bažnyčios paskelbimo tarnavimas. Savo prisiminimais ir įžvalgomis dalinuosi šiame straipsnyje. Prisiminkime nueitą kelią kartu!

Branginu visų Jūsų neveidmainišką meilę Kristui ir ištikimybę bendruomenei.

Te Viešpats laimina mūsų dvasinę kelionę ir toliau...

Sutuokta šalis

Sveikinu Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ brolius ir seseris su bažnyčios gimtadieniu!

Turtingas savaitgalis Viešpatyje | Kaleidoskopas

Šio savaitgalio laukiau su vidiniu jauduliu širdy. Žinojau, kad nuo ketvirtadienio iki sekmadienio kiekviena diena bus ypatinga, kitokia, pilna susitikimų, Viešpaties žodžio ir įvairiopo veiksmo.

Nuotraukų paroda „Žiemos juvelyrika“

Vasario 12 d. 17. 30 val. Šiaulių nedidelio tiražo spaustuvėje "Bruknė" (Vilniaus g. 112) įvyko fotografo Gintauto Tumulio (Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ vyresniojo) fotografijų parodos atidarymas "Žiemos juvelyrika".

Darbuokimės kartu Viešpaties vynuogyne

Vasario 6 dieną (2015) gyniausi diplominį darbą Moteris, kaip ganytoja, Lietuvos evangelinėse bažnyčiose, Evangelijos Biblijos institute. Šią dieną prisiminsiu nelyg Dievo dovaną gimtadienio proga.

Kiekviena Dievo misija ir Jo darbas pareikalauja Viešpaties meilės, išminties ir jėgos.

"Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais ...> " (Apd 1, 8)

Kiekviena Dievo misija ir Jo darbas pareikalauja Viešpaties meilės, išminties ir jėgos.

Norint tapti efektyviais Jo Evangelijos liudytojais ir tarnais, svarbu būti pripildytiems Šventosios Dvasios, kuri išliejama kartu su Dievo įgalinimu, meile bei įžvalga.

Šių metų pradžioje skirsime bažnyčioje laiką intensyvesniam maldos gyvenimui, dievoieškai ir Jo Dvasios laukimui.

Melskimės įvairiose maldos grupėse: Dievo vedimo šiems metams, Dvasios aplankymo, Evangelijos jėgos - Kristaus kryžiaus suvokimo ir už dr. VanGemereno viešnagę Lietuvoje bei Šiauliuose.

Malonės,
pastorė Anželika

Ekumeninės pamaldos

Jos įvyko sausio 18 d. Šiais metais tradicines kasmetines ekumenines pamaldas nuspręsta surengti sekmadienį, 11 val., tuo laiku, kai pamaldos vyksta visose bendruomenėse.

Seminaras „Pasaulinės lyderystės konferencijos atspindžiai“

Lapkričio 28 - 29 d. Šiauliuose įvykusios Pasaulinės lyderystės konferencijos įkvėpta Šiaulių bažnyčios "Tiesos žodis" vyresniųjų taryba nusprendė sausio 17 d. Šiaulių Polifonijos mažojoje salėje surengti seminarą "Pasaulinės lyderystės konferencijos atspindžiai".

Artėja Krikščionių vienybės savaitė (sausio 18 – 24 d.)

"Gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save..." (Ef 5, 2)

Artėja Krikščionių vienybės savaitė (sausio 18 - 24 d.). Šiai progai bus skirta įvairių renginių Lietuvos bažnyčiose. Pagrindinė jų intencija - malda už krikščionių dvasinę vienybę. Tikėjimo vienybės negalime pasiekti kūniškomis, manipuliatyviomis, politinėmis ar institucinėmis priemonėmis. Tai davinys iš dangaus, kai tikinčiųjų širdys atsigręžia link Dievo ir artimo. Tada pradedame gyventi ne egocentrišką ar konkurencinį gyvenimą, bet besąlygiškai mylint, kaip Kristus mus pamilo.

Šiauliuose ekumeninė pastorių grupė bendras vienybės pamaldas organizuoja sekmadienį (18 d., 11 val.) Laisvųjų krikščionių bažnyčioje (Ginkūnų dvaras, Žeimių 7).
Maloniai kviečiu kartu melstis, šlovinti ir klausyti pamokslo broliškoje vienybės dvasioje!
Pastorė, Anželika

Puslapis 15 iš 17